23 października 2017, 02:40
Warszawa
+20°C
URSUS w Afryce kontrakt

URSUS rośnie na świecie – dostarczy ponad 5 tys. maszyn rolniczych do Afryki, kontrakt 100 mln dolarów

URSUS umacnia się w Afryce. Spółka podpisała kontrakt na dostawę ciągników, maszyn rolniczych, oprzyrządowania i części zamiennych do Zambii.

23 marca 2017 r., w obecności Ministra Finansów, Felixa Mutati na wniosek Prezydenta Republiki Zambii, jego ekscelencji Edgara Chagwy Lungu oraz członków rządu Republiki Zambii, URSUS S.A. podpisał z firmą Industrial Development Corporation (IDC) umowę na dostawę 2694 ciągników i 2509 maszyn rolniczych wraz z dostawą oprzyrządowania i części zamiennych. Kontrakt zakłada również uruchomienie zakładu montażu w Lusace oraz stworzenie 10 centrów serwisowych na terenie Zambii. Łączna wartość umowy w momencie zawarcia wynosi 100 milionów dolarów. Przystąpienie do realizacji umowy nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez spółkę zaliczki w wysokości 40% jej całkowitej wartości. Zakończenie projektu przewidywane jest w terminie do roku od momentu rozpoczęcia jego realizacji.

W ramach kontraktu, spółka dostarczy do Zambii 2694 ciągników w mocach od 47 do 180 koni mechanicznych oraz 2506 maszyn rolniczych, m.in. przyczep, rozrzutników obornika, pras zwijających do słomy i siana czy bron oraz pługów. W ramach kontraktu w Strefie Ekonomicznej Lusaka-Południe wybudowany zostanie nowoczesny zakład montażu produktów URSUS, a w każdej z dziesięciu prowincji kraju powstaną autoryzowane centra serwisowe.

To kolejny kontrakt spółki na kontynencie afrykańskim, po poprzednich działaniach realizowanych w Etiopii oraz Tanzanii.

Na sfinansowanie projektu, władze Republiki Zambii zwróciły się do władz Rzeczypospolitej Polskiej o udzielenie preferencyjnego kredytu rozwojowego na zasadach pomocy wiązanej, zgodnej z zasadami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Dzięki takiej metodzie finansowania, rząd Zambii planuje przeprowadzenie narodowego programu mechanizacji rolnictwa, przyczyniając się do rozwoju społecznego obszarów wiejskich i poprawy poziomu życia ludności.

Płatność za towary będzie realizowana zgodnie z warunkami umowy międzyrządowej oraz porozumień, które zostaną zawarte pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Ministerstwem Finansów Zambii. Pierwsza transza będzie zrealizowana w formie 40% zaliczki tj. 40 milionów dolarów przed rozpoczęciem dostaw, kolejna – 58% ceny tj. 58 milionów dolarów zostanie dokonane po przedstawieniu dokumentów przewozowych do kolejnych wysyłek. Ostatnia transza, 2% tj. 2 miliony dolarów, zostanie wykonana po podpisaniu adekwatnych protokołów w trzech partiach w toku realizacji projektu.

URSUS rośnie na świecie – dostarczy ponad 5 tys. maszyn rolniczych do Afryki, kontrakt 100 mln dolarów
5 (100%), ocen: 2

Podobne wpisy

Dodaj komentarz